آمار بازدیدکنندگان

1
74
204287

ساعت سرور

سه شنبه 30 مرداد 1397

پروانه ها

پروانه ها برای که برقصند

پروانه ها برای که بمیرند       برای کدام لحظه اوج بگیرند

پروانه ها برای که باشند

وقتی چشم ها نیستند که ببینند !

پروانه ها چه باشند   چه نباشند!

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/18

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود