آمار بازدیدکنندگان

1
12
197194

ساعت سرور

شنبه 05 خرداد 1397

پروانه ها

پروانه ها برای که برقصند

پروانه ها برای که بمیرند       برای کدام لحظه اوج بگیرند

پروانه ها برای که باشند

وقتی چشم ها نیستند که ببینند !

پروانه ها چه باشند   چه نباشند!

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/18

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود