آمار بازدیدکنندگان

1
12
200829

ساعت سرور

سه شنبه 26 تیر 1397

وقتی می آیی

وقتی می آیی با کوله باری از نت ها

 

دو    ر     می     فا

 

آرام می نشینی بر دل                همچون چادر نماز مادر که می نشست بر تنم

 

گاهی که گوشه اتاق کز کرده بودم با ناز

 

وقتی می آیی نت ها گره می خورند با هم

 

سمفونی می شوند می نشینند آرام آرام

 

دو        ر       می      فا   !

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/22

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود