آمار بازدیدکنندگان

1
76
204289

ساعت سرور

سه شنبه 30 مرداد 1397

دایره ها

دایره ها

دایره ها روزگاری یک خط صاف بوده اند

رو به جلو ، رو به بالا

آنها که شکستند ناگاه ، و سقوط کردند اهرام را تجسم می کنند

و دایره ها تداوم همیشگی شکستن اند،

عادت به انحنا

به خمیدن ، به سر به زیری و افتادن و افتادن

بزرگ بودن بسیاری از دایره ها ، از یادشان برده است که دایره اند!

در رفت و آمدند در کنارمان ،

دایره های خاموش ،ساکت و سر به زیر

تکرارهای خمیده ، بی طلوع بی غروب

زندگی در هندسه ایی که فقط دایره دارد

انسان را تا می کند !

و ما چقدر زیاد یادمان نمی آید صاف بودن را ... !

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/19

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود