آمار بازدیدکنندگان

2
106
196926

ساعت سرور

سه شنبه 01 خرداد 1397

خبر

از هم خبر نداریم و خبری نمی شود                  ما اینچنین نبوده ایم ، ما را چه می شود

 

هر لحظه انگار هزار ساله می شود                   اینطور نبوده است ، اینطور نمی شود

هیچکس برای هیچکس دلش تنگ نمی شود         اینگونه می شود که دلت سنگ می شود! 

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/24

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود