آمار بازدیدکنندگان

1
4
200821

ساعت سرور

سه شنبه 26 تیر 1397

جاده

غروب که می شود هر روز

دلم نگران جاده هایی است که در تاریکی شب راهشان را گم خواهند کرد

و این دل نگرانی گاهی تا همه صبح ها می ماند

آخر ، همین صبح  همهمه زیادی در جاده بود !

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/23

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود