آمار بازدیدکنندگان

1
11
200828

ساعت سرور

سه شنبه 26 تیر 1397

بی نهایت

اینجا از هر کجایی که نمیدانی

یکی آمده است

طواف می کند هفت بار بی نهایت!

آینه می شود   می رود  می پرد

خورشید در میانه است

و مدام مهربانانه آینه می سازد!

Trackback URI: http://nikafarin.com/index.php/trackback/32

درج نظر

XML نظرات: RSS | Atom

ورود