آمار بازدیدکنندگان

1
21
194089

ساعت سرور

چهارشنبه 05 اردیبهشت 1397

ضرب المثل

ضرب المثل ها

آب از دستش نميچكه.

1              

آب از سر چشمه گله

2              

آب از آب تكان نميخوره

3              

آب از سرش گذشته

4              

آب پاكي روي دستش ريخت

5              

آب در كوزه و ما تشنه لبان ميگرديم

6              

آب را گل آلود ميكنه كه ماهي بگيره

7              

آب زير پوستش افتاده

8              

آب كه يه جا بمونه، ميگنده

9              

ورود